Skip to main content

לנסוע ברכבת, כרמלית או/ו אוטובוס

לנסוע ברכבת, כרמלית או/ו אוטובוס. לתת לילדים שרוצים בכך לרכוש את הכרטיס ולהעביר אותו במכונה, אפילו אם זה הכרטיס שלכם, כי הם בגיל שעדיין לא צריכים לשלם בתחבורה ציבורית.

ניתן להמחיש את הדרך אותה מתכוונים לעבור בעזרת מפה:

  • המסלול של הרכבת מוצג בלוח הזמנים.
  • מסלול התחנות של הכרמלית או מפת העיר חיפה.
  • צפיה במפה ומציאת מסלול הנסיעה הצפוי של אוטובוס.