Skip to main content

לצפות יחד בנוף

מה אתם רואים בנוף?

לנסות לזהות מרחוק כמה שיותר דברים.

להסביר מה הדברים שאנו רואים מרחוק.

אפשר לקחת משקפת ולצפות בנוף באופן שונה, לראות את הדברים מרחוק ואחר כך בעזרת המשקפת.

תינוקות קטנטנים יכולים לקבל הסבר על צפיה בסביבה יותר קרובה, מאשר נוף מרוחק. בהתאם ליכולת הראיה שלהם.

צפיה בשיחים קרובים, בגזע עץ רחב  ובהמשך בצמרות עצים, יכולות להיות אופציות לתצפיות בהקשר של הכרת הסביבה.

בנוף הגלילי,הררית- ניתן לראות שדה מרחוק, מוביל מים ארצי גבעות ועצים.

בנוף החיפאי, מרחוב יפה נוף בחיפה, טיילת לואי- ניתן לצפות בעיר בשילוב עם מפה ולשייך את מיקום הבניינים בהתאם לרחובות הנצפים, לראות אוניות מובילות סחורה לנמל.