Skip to main content

לשחק בחיות מפלסטיק בשילוב השמעת קולות מייצגים לכל חיה

לשחק בחוות חיות בשילוב עם צלילים המייצגים את החיות: תרנגול "קוקוריקו", פרה "מו", סוס – השמעת צהלה, כבשה "מה", חמור "אי אה".

ניתן לצרף לחווה את החיות לפי סדר השמעת הצלילים, אפשר לשלב במשחק רשמקול ולנסות לעקוב אחר הקולות הנשמעים ולהפעיל את החיות בהתאם. באותו אופן ניתן לסיים את המשחק ולהחזיר לקופסאת החיות את החיות תוך כדי השמעת הצליל המייצג אותן.