Skip to main content

לשיר שיר המשלב השמעת צלילים וקולות

לשיר את השיר השפן הקטן ולבקש מהילדים להצטרף לשיר ולהשמיע קול ההתעטשות.

להקריא את ספר השירים "בוא אלי פרפר נחמד" של פניה ברגשטיין ולהשמיע יחד קולות יצוגיים של טרקטור, פרה, תרנגולת, כלב. בהתאם לשיר אותו מקריאים.

כמו כן כדי לא להזניח את הפרפר:פרפר מתעופף ניתן להמחיז בעזרת תנועתיות עם הידיים.