Skip to main content

מסלול מדרגות בחיפה

חיפה-מסלול המדרגות המתחיל ברחוב יפה נוף ומגיע עד כיכר פריס או המושבה הגרמנית.

המון מדרגות , חוצים את העיר בדרך קצרה ובחזרה מומלץ לקחת את הכרמלית. יש לעקוב אחר השילוט המכוון. לגילאים קטנים יש להצטייד במנשא.