Skip to main content

מפרקים מכשירים ישנים ומסתכלים ממה הם מורכבים

כשיש בבית מכשיר שכבר לא משתמשים בו או מכשיר שבדיוק צריך לתקן זו הזדמנות נפלאה עבור הילדים לפתוח אותו: לוקחים את המכשיר ומנסים לגלות כיצד הוא מתפרק, מה הדרך הטובה ביותר לפתוח אותו בלי לשבור. אחרי שמצליחים במלאכת הפתיחה נגשים לחלק הניתוחי, מסתכלים על האיברים הפנימיים של המכשיר, מה הם בעצם החלקים שמרכיבים אותו, מה התפקיד של כל חלק,מוציאים אותם מהמקום, נוגעים ממששים... ובסוף מנסים להחזיר ולסגור. אפשר גם לנסות לתקן את המכשיר המקולקל באותה הזדמנות.