Skip to main content

משחק לפסח - משימות למכת צפרדע

פעילות חוויתית לפסח - משחק חפש את עשר המכות

מחביאים אבן עם ייצוג של מכת צפרדע
לאחר שנמצאה מכת צפרדע הילדים צריכים לבצע משימה , כדי לקבל הנחיות לחיפוש המכה הבאה.
 

רעיונות למשימות
1.הופכים להיות צפרדע שאוכלת זבובים בעזרת הלשון מצורף קובץ להדפסת הזבובים

2. לקפוץ כמו צפרדע , הכי רחוק שאפשר.
3. להקפיץ צפרדעים מנייר או צעצוע צפרדע ולנסות לקלוע בהקפצה לאיזור מסומן של ביצה.
4. לקלוע זבובים ( כדורי נייר קטנים עטופים בתמונה של זבוב) לצפרדע ממוחזרת מבקבוק , את החלק התחתון של הפה להשאיר פתוח, לא כמו בסרטון של יצירת הצפרדע הממוחזרת .
באותה מידה ניתן לקלוע את הזבובים מכדורי נייר קטנים מגולגלים לצפרדע מכוסות נייר .