Skip to main content

מתן הוראות לילדים לצורך פיתוח קשב

לתת הוראות לילדים לצורך פיתוח הקשב ובמשך הזמן להוסיף את המורכבות לבקשה בהתאם לגיל ולרמת ההתקדמות של האישית. למשל, "למשל תביאי לי את הספר בבקשה - תביאי לי את הספר שעל השולחן בבקשה- גשי לסלון והביאי לי את הספר שנמצא על השולחן בבקשה - תביאי לי מהחדר שלך את הספר " אי המחשבות" שנמצא על המדף העליון בבקשה. ההגדלה של מורכבות המשימה בהדרגה, מאפשרת לילד ללמוד לבצע מטלות מורכבות יותר ויותר. בשלב מתקדם יותר ניתן לשלב זאת עם משחקים לשיפור הזיכרון.