Skip to main content

נשימות עמוקות להתמודדות עם הכאב בלידה

חשוב להתרכז בהכנסת האויר האיטית , אפילו תוך הסתכלות על השעון כדי לראות שעבר זמן ארוך לנשיפה

ולאחר מכן בהוצאת האויר האיטית, אפשר לנסות להשמיע תוך כדי את הצליל שששש......, כדי להצליח בנשיפה האיטית והממושכת.

הנשימות הללו מאפשרות להרפות את הגוף . כך, במקום הכיווץ האוטומטי שאנו חשות בזמן כאב, הגוף רפוי . הדבר מאפשר להתמודד עם הכאב בצורה נוחה ומועילה לקידום הלידה.

"אנחנו יודעות ללדת"  והנשימות הופכות את המשפט הזה לאמיתי!

לכן, זה הכלי הראשון שהייתי מכניסה ל"ארגז הכלים" שלי לקראת הלידה.

אם יהיו לכן צירים  או התכווצויות מדי פעם לפני הצירים של הלידה, תוכלו לבדוק זאת ולראות שזה עובד ולהאמין שיש דרך להתמודד עם הכאב.

הריון בראש שקט                                                             הידרותרפיה לנשים בהריון