Skip to main content

תנוחות ותנועות לקידום הלידה

תנועות ותנוחות שמומלץ לתרגל עוד בזמן ההריון לקראת הלידה ובזמן הצירים. תנוחות שרצוי להמצא בהן בזמן ההריון כדי שהעובר יכנס לתנוחה מתאימה ומוצלחת לקראת הלידה.

No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
Subscribe to תנוחות ותנועות לקידום הלידה