Skip to main content

פעילות מגע בשילוב אביזרים

פעילות המשלבת מגע בעזרת אביזרים שונים יכולה להיות משחק זיכרון תחושתי.

מאפשרת לילדים להבחין בין חומרים שונים וסוגים שונים של תחושה.

 

דוגמאות נוספות למשחקי תחושה :

  • תחושת נוצה מרחפת על העור
  • גלגול כדור קוצים (מגומי) על הזרועות
  • גלגול כדור טניס על הגב
  • חלוקי נחל חמימים מונחים על מקומות שונים בגב - ספא ביתי
  • מריחת קרם מחומם קלות על הגוף בחורף או קר בקיץ - ספא ביתי
  • בשפת הים ניתן לשכב ולפזר חול יבש או לטפטף חול רטוב במקומות שונים : הזרועות, הבטן או הגב להעביר מגבת מעל הגוף וכן לגלגל כדור של מטקות או כדור מנופח
  • תחושה של עלים רכים או פרחים שנשרו בחצר