Skip to main content

קסם עם כפית 2

סרטון המדגים הצגת זריזות ידיים, קסם עם מטבע

  • מתאים להצגה במופע ביתי לאחר תרגול והתנסות.
  • ללמד את הילדים איך לעשות אחרי שראו אותנו עושים.
  • לשעשוע בסיום הארוחה.
  • הצגת כשרונות צעירים במסיבת יום הולדת, כל מי שרוצה מוזמן להופיע עם הכשרון שלו.