Skip to main content

קסם עם קיסמי שיניים

ניסוי מדעי

טריק נהדר להדגמה בזמן ארוחה , מעסיק את הילדים (למשל במסעדה) ומשעשע את כולם כל פעם מחדש.

יש לשבור את הקיסמים לשניים ולשים את הצד השבור בכיוון המרכז, הקיסמים יספגו את המים ויתחילו לנוע.