Skip to main content

ריקודי בטן לנשים בהריון

תנועות מעגליות בהשראת מחול מזרחי, עוזרות לקידום הלידה ולמיקום העובר בתעלת הלידה.

"תנועות אגן מעוגלות" מציירים אפס עם האגן בתנועה.

"שמיניות עם האגן" תנועות מעגלית שבה האגן בתנועה  מצייר את הספרה שמונה.

"שימי"  זוהי תנועה של נענועים קצרים ומהירים.


יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני ביצוע פעילות גופנית.