Skip to main content

תנועות מעגליות לקידום הלידה ללא לחץ על הגב

תנועות לקידום הלידה

תנועות מעגליות לקידום הלידה, בשילוב כדור פיזיו, ללא לחץ על הגב.
 

יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני ביצוע פעילות גופנית.