Skip to main content

תנועות מעגליות על הכדור לקידום הלידה

תנועות מעגליות על כדור הפיזיו, עוזרות למקם את העובר בתעלת הלידה.

מומלץ לעשות אותן עוד בזמן ההריון וכמובן כחלק מהתנועתיות החשובה במהלך הצירים.

הריון בראש שקט