Skip to main content

איך להכין זחל זוחל על עלה ממפית נייר

הדרכה להכנתיצירה מצחיקה של זחל מתקדם על עלה

החומרים הדרושים:
מפית נייר

שיפוד

בריסטול 

מתאים כפעילות משחק  לאחר הקראת הספר הזחל הרעב