Skip to main content

איפור פנים לפורים: איך לאפר לשטן ?

איפור לפורים שטן

 

סרטון בו מדגימה המאפרת הרמוני רוט-שבתאי איך לאפר את הפנים לשטן ממין נקבה. ההדרכה מציגה שלב אחר שלב של איפור מרושע במיוחד לפורים.