Skip to main content

יצירה אכילה לחורף

מאת: מיכל שמעון זיסר


איש שלג נמס ממרשמלו על עוגיה
צילמתי את הבת שלי מכינה יצירה אכילה לחורף