Skip to main content

אבחנה בין כלי נגינה שונים

הקשבה לפני השינה למנגינות שקטות מכלי נגינה שונה בכל יום. חליל, כינורות, פסנתר, גיטרה, דרבוקות וכו' בהתאם להיצע הדיסקים הקיים בבית.

הרחבה:

ניתן להקשיב בזמן נסיעה ברכב למנגינות מכלי נגינה שונים ולשאול אילו כלי נגינה הילדים מזהים.