Skip to main content

אריזה למשלוח מנות בחמש דקות

מאת : איריס בן שושן


אריזה של משלוח מנות ב5 דקות 

 

החומרים:


סיכום של השלבים להכנת המשלוח מנות


עם ממתקים ובלי ממתקים


צירפתי לכם דף ליצן להדפסה


(לחצו על התמונה כדי לשמור את הקובץ)

*מומלץ להדפיס על דף קשיח
במידה ומדפיסים על דף רגיל , יש להדביק את ההדפסה על בריסטול ולאחר מכן לגזור

 

חג פורים שמח!

מיס ביס