Skip to main content

עשר מכות מצרים - ציור בחול

עשר המכות


סרטון של חב"ד מוסקבה בו מציגים ציור בחול של עשר מכות.

ניתן לקבל רעיונות להכנת ציורים בהם יצוגים מקוריים למכות מצרים.