Skip to main content

תעופה ופיזור בשדה פרחים אביבי

הצגת פרחים וחלקי צמחים אשר ניתן להפיץ, להעיף ולהקפיץ
לחך מצוי, שיבולת שועל וסביון כמובן

  • לפני שזורקים את שיבולת השועל על הבגדים, ניתן לספור או לנחש כמה מהם יתפסו בבגד
  • כאשר מעיפים את הלחך המצוי, ניתן לנסות להגיע רחוק ככל האפשר
  • בעת הפצת זרעי הסביון , ניתן לעקוב אחר התעופה האיטית שלהם עד הגעתם לקרקע