Skip to main content

אחת שתיים ו... שלוש -ספירות לקראת במפר

בעת נסיעה במכונית ברחוב עם במפרים, סופרים לקראת הגעת המכונית לקפיצה הבאה. אחת , שתיים וכשעולים על הבמפר... שלוש. תוך כדי הילדים יכולים ללמוד את  המקצב ולקבל מושג על תחושת הזמן בין במפר לבמפר.