Skip to main content

משמיעים אהההההה רצוף

בעת הסעת הילדים בעגלת הסופר הציעו להם להשמיע צליל אאהההה ממושך כך שהתנודות של העגלה, בעיקר בעת הנסיעה על המדרכה, יזעזעו את הקול המושמע והוא ישמע מקוטע.

ניתן לחוות את השמעת הקולות הללו בדרכים נוספות:

-בעת השמעת הקול אאההההה ממושך יחד עם טפיחות עדינות ומהירות של כף היד על השפתיים תשמעו את קטיעת הקול. ניתן להכניס קצב לצלילים בהתאם לטפיחות עם הידיים להתאמן ולארגן מופעים מקוריים.

-בזמן שמחזיקים ילדים על הכתפיים ניתן לאפשר להם להרגיש את הגרון ולחוש את הרטט כתוצאה מהפקת קולות בעת הדיבור או השמעת אההההההה ממושכת. בהקשר הזה מפתחים מודעות למיתרי הקול. ניתן לקשר ולהרחיב את נושא השיחה להפקת הצלילים גם לכלי נגינה.