Skip to main content

אוריגמי לפסח - הכנת ארבה

יצירה של מכת ארבה - אוריגמי לפסח

סרטון בו מדגימים כיצד ניתן להכין חגב מקיפולי נייר.

 

הרחבות: