Skip to main content

יצירה של פרצופים מעלים יבשים

יצירה של פרצופים מעלים
 

סרטון הדגמה המלמד איך ליצור דמויות מהדבקת עלים.
יצירה לפסח - אפשר להשתמש ברעיון גם להכנת דמויות של ארבעת הבנים מההגדה: חכם, תם, רשע וזה שאינו יודע לשאול.
יצירה לפורים- אפשר להכין דמויות של מסכות, ליצנים או פרצופים מצחיקים אחרים.