Skip to main content

משחק יצירה בעיניים עצומות

משחק יצירה בעיניים עצומות
 

מכינים יצירה של דמות כשהעיניים של הילד שמדביק ומצייר מכוסות.

אפשר להכין כפעילות לקראת פורים :יצירה של ליצן, פעילות לקראת הקיץ: יצירה של דג ופעילות בהתאם לנושא המסיבה.